ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ

Οι αυξανόμενες ανάγκες για περιβαλλοντική προστασία και η ευαισθητοποίησή μας απέναντι στα ζητήματα αυτής της φύσης, μας οδήγησε στην οργάνωση και στελέχωση της εταιρείας μας με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό αλλά και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Αναλαμβάνουμε να απομακρύνουμε από το χώρο σας οτιδήποτε σχετίζεται και αφορά σε εξοπλισμό ή κατασκευές σιδήρου που δεν έχουν πια χρησιμότητα.

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα βρεθούμε άμεσα στο χώρο σας για να δώσουμε λύσεις.